ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500239
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  500239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ตีบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMEATEEP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแม่ตีบ-น้ำหลง
ตำบล :
  แม่ตีบ
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054-831100
โทรสาร :
  054-831100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2468
อีเมล์ :
  1052500239@pracharath@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ตีบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:03:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ตีบ


นายชัยวัฒน์ ศรีธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตีบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2