ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500240
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  500240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้วงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNGEWNGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านงิ้วงาม
ตำบล :
  แม่ตีบ
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054-260122
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/09/2503
อีเมล์ :
  Ã Â¸Â·banngewngam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ผาไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ตีบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2