ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กวัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500245
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  500245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กวัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maekwuk school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่กวัก
ตำบล :
  บ้านอ้อน
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2472
อีเมล์ :
  pleon-2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านอ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  94 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:31:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กวักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2