ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบพลึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500248
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  500248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบพลึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSOBPLUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสบพลึง
ตำบล :
  บ้านโป่ง
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054-831594
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2477
อีเมล์ :
  sp-school2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  81 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:23:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบพลึง


นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบพลึง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2