ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500253
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  500253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya 85
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยทาก
ตำบล :
  บ้านหวด
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  0848062692
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  thairath85@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:15:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)


นายอัครเดช สารบรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2