ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500256
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  500256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHOUYHOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยหก
ตำบล :
  บ้านอ้อน
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  ไม่มี
โทรสาร :
  ไม่มี
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  ไม่มี
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านอ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:29:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2