ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500259
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  500259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoimittapapte110
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านข่อย
ตำบล :
  บ้านร้อง
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054-365173
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  bk_school110@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนงาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านร้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110


นายมานพ สิทธิกูลนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2