ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาแดงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500261
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  500261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาแดงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phadaengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านผาแดง
ตำบล :
  บ้านร้อง
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  0863739038
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  Jant@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านร้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  75 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 11:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาแดงวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2