ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500265
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  500265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยอูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYOON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยอูน
ตำบล :
  ปงเตา
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  089-5570845
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  hauyoon.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงเตา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:35:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยอูนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2