ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแหง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500266
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  500266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนแหง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHUNHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านขุนแหง
ตำบล :
  ปงเตา
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2513
อีเมล์ :
  khunhang_55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงเตา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:49:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนแหงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแหง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2