ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปันง้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500392
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  500392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปันง้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  panngao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปันง้าว
ตำบล :
  ห้างฉัตร
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-269402
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน พ.ศ. 2461
อีเมล์ :
  panngao2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้างฉัตรแม่ตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 16:39:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปันง้าว


นายสมเจตน์ ไปเร็ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2