ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500398
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  500398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAETANNOI - PANGPONG PANGSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแม่ตาลน้อย
ตำบล :
  เวียงตาล
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054013779
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  maetannoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:55:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย


นางสุทธิพร แก้วหนองแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2