ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500399
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  500399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongyangkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปงยางคก
ตำบล :
  ปงยางคก
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-366334
โทรสาร :
  054 -366334
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  sarinapa147@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงยางคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:59:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)


นางอรพิน ไชยโวหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2