ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500408
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  500408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งหนองขามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungnongkamvitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหัวทุ่ง
ตำบล :
  หนองหล่ม
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-822109
โทรสาร :
  054-822109
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  matsee60@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนันตยศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหล่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:23:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2