ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500412
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  500412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLOA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  ห้างฉัตร
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-343137
โทรสาร :
  054-343137
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  banlaoschool2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:24:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า


นายนิสัย ธรรมไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2