ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองยาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500413
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  500413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองยาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangyaowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านใหม่สามัคคี
ตำบล :
  เมืองยาว
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-013760
โทรสาร :
  054-013760
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  Mayawaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:43:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองยาววิทยา


นายอนันต์ เงาเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2