ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปันเต้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500422
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  500422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปันเต้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpantao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปันเต้า
ตำบล :
  แม่สัน
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  0871813271
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01062505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองยาวแม่สัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:56:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปันเต้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันเต้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2