ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวฝาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500449
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  500449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวฝาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHAUFAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง
ตำบล :
  บ้านดง
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054-260171
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  wathuafaiischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:03:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวฝาย


นายอานนท์ จันทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวฝาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2