ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500456
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  500456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงหงส์ล้านนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Weanghonglanna
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านเวียงหงส์ล้านนา
ตำบล :
  แม่เมาะ
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054260173
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  Weanghonglanna@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลิกไนต์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เมาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 06:35:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2