ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500460
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  500460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANMAEMOH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเมาะหลวง
ตำบล :
  แม่เมาะ
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054-266029
โทรสาร :
  054-266029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  maemoh.abms@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:38:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2