ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500461
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  500461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กอรวกพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Koruakpittayason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกอรวก
ตำบล :
  จางเหนือ
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  087-1832321
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  koruak.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:23:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์


ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2