ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500462
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  500462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทาน
ตำบล :
  จางเหนือ
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054-260167
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/09/2501
อีเมล์ :
  bantanschool2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จางเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:56:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทาน


นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2