ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแช่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500464
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  500464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแช่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NACHAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาแช่
ตำบล :
  จางเหนือ
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลิกไนต์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จางเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแช่


นายบุญเรือง นันตะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแช่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2