ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสบจาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500465
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  500465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสบจาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsobjang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสบจาง
ตำบล :
  นาสัก
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  watsobjang.lp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:51:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสบจาง


นางลัดดา ท้วมไชยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบจาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2