ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500467
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  500467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาสัก
ตำบล :
  นาสัก
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054-260166
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  nsnasak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลิกไนต์2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสัก


นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2