ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500470
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  500470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmairattanakosin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ตำบล :
  นาสัก
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054-247948
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2525
อีเมล์ :
  mairattanakosin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:09:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์


นายณรงค์ ใจอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2