ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบป้าดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500472
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  500472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สบป้าดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOBPADWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสบป้าด
ตำบล :
  สบป้าด
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054-014452
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  sobpadwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบป้าด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 15:22:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสบป้าดวิทยา


นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2