ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบเมาะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500475
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  500475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สบเมาะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sobmohwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสบเมาะ
ตำบล :
  สบป้าด
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054820637
โทรสาร :
  054820637
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2490
อีเมล์ :
  Sobmoh.lpg1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบป้าด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:34:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสบเมาะวิทยา


นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2