ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500517
รหัส Smis 8 หลัก :
  52012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  500517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กิ่วลมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kiewlomwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนิคมพัฒนา
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  054-825600
โทรสาร :
  054825600
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
อีเมล์ :
  kiewlomwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08:37:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา


นายเธวิญ เย็นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2