ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500522
รหัส Smis 8 หลัก :
  52012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  500522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่เมาะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maemohwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเมาะหลวง
ตำบล :
  แม่เมาะ
อำเภอ :
  แม่เมาะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52220
โทรศัพท์ :
  054266031
โทรสาร :
  054330692
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  maemohwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุญวาทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เมาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา


นายถนอม อุปวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2