ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500524
รหัส Smis 8 หลัก :
  52022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  500524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะคาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokhawittayakom@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเกาะคา
ตำบล :
  เกาะคา
อำเภอ :
  เกาะคา
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52130
โทรศัพท์ :
  054281382
โทรสาร :
  054281381
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  kokhawittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 15:04:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


นายเสน่ห์ สายต่างใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2