ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500526
รหัส Smis 8 หลัก :
  52022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  500526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสริมงามวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Soemngam Witthayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน134
ตำบล :
  ทุ่งงาม
อำเภอ :
  เสริมงาม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52210
โทรศัพท์ :
  054286123
โทรสาร :
  054286333
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2515
อีเมล์ :
  Soemngam.wit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เถินบุรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสริมงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:37:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


นายมานัส นพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน