ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500536
รหัส Smis 8 หลัก :
  52022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  500536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ทะพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAETHAPATTANASUKSA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน234
ตำบล :
  บ้านบอม
อำเภอ :
  แม่ทะ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52150
โทรศัพท์ :
  054290318
โทรสาร :
  054290318
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2528
อีเมล์ :
  infomaethapat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:05:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา


นายสมบัติ อุตรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2