ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500538
รหัส Smis 8 หลัก :
  52012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  500538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้างฉัตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hangchatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแพะ
ตำบล :
  ห้างฉัตร
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-269284
โทรสาร :
  054269494
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  hcwlp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้างฉัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:30:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา


นายใจชาย ปัณนะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2