ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500542
รหัส Smis 8 หลัก :
  52032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  500542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungkaowwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านจ๋ง
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054823117
โทรสาร :
  054823118
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/กพ/2527
อีเมล์ :
  thurakarn.tws@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10:34:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม


นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน