ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690241
รหัส Smis 8 หลัก :
  53020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  690241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanfaktha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านฟากท่า
ตำบล :
  ฟากท่า
อำเภอ :
  ฟากท่า
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53160
โทรศัพท์ :
  0-5548-9334
โทรสาร :
  055489334
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟากท่าสองคอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟากท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:28:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)


นายธเนศ พุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน