ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690325
รหัส Smis 8 หลัก :
  53022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  690325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฟากท่าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fakthawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านฟากท่า
ตำบล :
  ฟากท่า
อำเภอ :
  ฟากท่า
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53160
โทรศัพท์ :
  0-5548-9075
โทรสาร :
  055489075
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  fakthawittaya@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟากท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  196. กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:33:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฟากท่าวิทยา


นางภคพร สีกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน