ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390062
รหัส Smis 8 หลัก :
  54020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  390062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlaopichaisiriratchrungson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเหล่า
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  สูงเม่น
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54130
โทรศัพท์ :
  054-541772
โทรสาร :
  054541772
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2462
อีเมล์ :
  Pichaisirischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:36:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)


นายธงชัย เบ้าทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน