ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390064
รหัส Smis 8 หลัก :
  54020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  390064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamhok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านน้ำฮอก
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  สูงเม่น
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54130
โทรศัพท์ :
  0882510780
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  bannamhok@phrae2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน