ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390065
รหัส Smis 8 หลัก :
  54020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  390065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านกวางเหนือ
ตำบล :
  บ้านกวาง
อำเภอ :
  สูงเม่น
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54130
โทรศัพท์ :
  054-643360
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2468
อีเมล์ :
  bkp_phrae@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:23:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน