ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390079
รหัส Smis 8 หลัก :
  54020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  390079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกาศเหนือ
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  สูงเม่น
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54130
โทรศัพท์ :
  054-520699
โทรสาร :
  054643314
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2452
อีเมล์ :
  bankadmuangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)


นายชัยรัตน์ อิ่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน