ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390302
รหัส Smis 8 หลัก :
  54012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  390302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Piriyalai School Phrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านบ้านทุ่ง ถนนยันตรกิจโกศล
ตำบล :
  ในเวียง
อำเภอ :
  เมืองแพร่
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54000
โทรศัพท์ :
  054511104
โทรสาร :
  054522210
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เม.ย. 2444
อีเมล์ :
  piriyalai@school.bed.go
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแพร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 14:12:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


นายเลิศชาย รัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน