ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390304
รหัส Smis 8 หลัก :
  54012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  390304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถิ่นโอภาสวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thinopatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านถิ่น
ตำบล :
  บ้านถิ่น
อำเภอ :
  เมืองแพร่
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54000
โทรศัพท์ :
  054645656
โทรสาร :
  054645502
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  thinopat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 19:28:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา


นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน