ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390317
รหัส Smis 8 หลัก :
  54022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  390317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สรอยเสรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saroyseree wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่หละ , แม่กระต๋อม
ตำบล :
  สรอย
อำเภอ :
  วังชิ้น
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54160
โทรศัพท์ :
  054-658609
โทรสาร :
  054658609
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/3/2527
อีเมล์ :
  saroyshool@saroyseree.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สรอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:22:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา


นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน