ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250002
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  250002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandon(Srisermkasikorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านบ้านดอนศรีเสริมกสิกร
ตำบล :
  ในเวียง
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054719441
โทรสาร :
  054719442
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2474
อีเมล์ :
  srisermshool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:13:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)


นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน