ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250003
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  250003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านดู่ใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbandutaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดู่ใต้
ตำบล :
  ดู่ใต้
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054600733
โทรสาร :
  054600733
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  50
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่ใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:10:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้


นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน