ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250006
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  250006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำครกใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannumkrokmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำครกใหม่พัฒนา
ตำบล :
  กองควาย
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054681198
โทรสาร :
  054681198
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  numkrokmainan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  50
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 11:02:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่


นายสมควร น้ำเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน