ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงยืน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250011
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  250011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงยืน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaing yaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเชียงยืน
ตำบล :
  สวก
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054701161
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:15:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน


นายวันชัย โชติธนโยธิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน