ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250013
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  250013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านต้าม
ตำบล :
  สวก
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  085-7095997
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:48:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้ามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน