ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250014
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  250014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนวราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannawarat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนวราษฎร์
ตำบล :
  นาซาว
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054701147
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มกราคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาซาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:32:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์


นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน